Du er sikret professionel rådgivning

Bliv en bedre mentor!

Der er mange udbredte opfattelser af, hvordan et mentorforløb bør foregå. Men din mentoring-tilgang vil ikke være optimal, medmindre du er opmærksom på nogle ting.

 

Et hyppigt spørgsmål som ledere stiller sig selv er, hvordan de kan udvikle deres talenter yderligere i nutidens arbejdsmiljø, der ofte er præget af stress og omskiftelighed. De bedste ledere skiller sig dog ud ved at besidde én særlig vigtig egenskab – de gør alt for at være godhjertede overfor deres medarbejdere, og hjælper dem med at blive fuldendte versioner af dem selv.

Dygtige ledere fokuserer på at skabe andre kompetente ledere frem for at stræbe efter at få flere medarbejdere under dem. Men hvordan skaber du en god leder? De bedste mentorer gør fire ting for at sikre dette.

 

Forholdet er vigtigere end forløbet

Det kan være fristende at se dit mentorforløb med en medarbejder, som en ting der bare skal overstås. Mange ledere bliver nærmest mekaniske i deres mentortilgang og ser forløbet som noget, der bare skal krydses af listen, så de kan komme videre.

I stedet bør du fokusere på at opbygge et godt forhold til fokuspersonen og skabe relationer, da dette er med til at sikre, at mentorforløbet rent faktisk har effekt. Her er det afgørende, at de typiske roller i hverdagen opløses for en stund, hvor fokuspersonen og dig indgår som ligeværdige. Gør mentorforløbet til et særligt rum.

 

Som mentor skal du skabe relationer til fokuspersonen.

 

Udvikling af karakter

De fleste mentorer anser et mentorforløb som noget, der skal forbedre fokuspersonens muligheder for jobudvikling. Selvfølgelig handler et mentorforløb om at udvikle fokuspersonens kompetencer, men de bedste ledere går et skridt videre.

De fokuserer i samme grad på at udvikle fokuspersonens karakter – herunder værdier, empati og evnen til at vise respekt. En dygtig leder ved, at udviklingen af værdibaserede egenskaber er lige så vigtig som udviklingen af evner.

 

Kom frem med det positive

Som mentor vil din fokusperson ofte fremlægge ambitioner for dig, som nærmest er umulige at opnå. Selvom du kan være fristet, skal du undlade at skyde ambitionerne ned, men i stedet overveje, hvilke idéer der muligvis kunne virke.

 

Sørg for at tænke positivt!

 

Vær optimistisk omkring tingene og undgå at lade det negative overtage. Det gælder om at skabe energi for fokuspersonen – ikke suge det ud af denne.

 

Vær loyal

Selvfølgelig handler vi altid ud fra vores virksomheds øjemed og bedste interesser. Vi ønsker at effektivisere vores medarbejdere i virksomheden. De bedste mentorer er dog bevidste om, at det i samme ombæring gælder om at have sine kollegaers interesser for øje. Det handler om at være mere loyal overfor fokuspersonen end din egen virksomhed.

Søg ikke kun at finde frem til fokuspersonens styrker, men sørg også for at finde frem til fokuspersonens passion. Alle har oplevet et menneske, der har ageret som guide og rollemodel uden for arbejdspladsen. Men hvorfor kan vi ikke også integrere dette på arbejdspladsen?

En god mentor spolerer ikke fokuspersonens drømme. Hvis en fokusperson har svært ved en bestemt stilling eller af den eller anden grund ikke passer ind i virksomheden, vil de bedste mentorer hjælpe denne med at komme videre. Det kan være, at fokuspersonen hører hjemme et andet sted i virksomheden, eller snarere bør søge nye veje.

 

Mentoring handler i det store og hele om at bestræbe sig på, at være det bedste menneske for andre, som man kan. Et menneske der vil hjælpe andre med blive de personer, som de gerne vil være.

 

Læs også: Gode råd du bør overveje som leder

 

Indlægget er udarbejdet med udgangspunkt i kilden “What the Best Mentors Do” af Anthony Tjan.

Sæt strøm til jeres talentudvikling

Udfordringer med at nå jeres målsætning? Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at kortlægge jeres medarbejderes talenter og udvikle dem. Vi har bred erfaring på tværs af forskellige brancher, og har prøvet utallige problemstillinger på egen krop – i både jobs, såvel som i egne virksomheder. Vi ved hvad vi taler om, når vi siger, at vi kan sætte strøm til jeres talentudvikling.

Book et uforpligtende møde med Brickstone, hvis I er nysgerrige på at høre nærmere om Talent Management.