Du er sikret professionel rådgivning

Om Brickstone

I en tid hvor forandringer, omskiftelighed og nye tendenser er en stor del af de udfordringer, som mange virksomheder møder i hverdagen, sættes der store krav til den enkelte medarbejders kompetencer og talenter, og hvordan disse bringes i spil i virksomhederne.

En ny æra med HR som en forankret del af virksomhedernes motor og forretningsstrategi vil bane vejen for øget vækst, hvorfor nye værktøjer og metoder skal tages i brug – netop derfor har vi skabt Brickstone.

Transformering af den traditionelle HR

Sat på spidsen har traditionel HR igennem mange år været forbundet med ansvaret for hyggesnak, medarbejderpleje, etik og trivsel – altså virksomhedernes bløde værdier. Desværre har denne tilgang til HR i de fleste virksomheder betydet, at de har overset et kæmpe uudnyttet potentiale for at udvikle, effektivisere og eksekvere strategiske mål gennem HR.

Igennem de senere år er der dog sket en decideret transformering af den traditionelle tilgang til HR, hvor specielt fokus på Talent Management som et ledelsesparadigme har drevet flere virksomheder til nye højder. Til trods for at denne transformering vinder frem inden for HR-feltet, så oplever vi stadig mange virksomheder, der ser HR som værende et administrativt område med meget lidt eller ingen strategisk indflydelse – den tilgang vil vi ændre.

 

 

Hvorfor

Vi tror på, Talent Management som et ledelsesparadigme kan sikre virksomhederne øget effektivitet, forbedret arbejdsmiljø og fastholdelse af nøglemedarbejdere.

Vi tror også på, at ved at forankre Talent Management i den forretningsstrategiske udvikling og eksekvering, vil virksomhederne opleve en vækst og effektivitetsforøgelse, der vil definere deres fremtidige konkurrenceevne.

Hvordan

Vi giver virksomheder adgang til evidensbaseret Talent Management metoder og redskaber, der danner fundamentet for at kunne:

  • Identificere, tiltrække og udvælge talenter
  • Udvikle, motivere og fastholde talenter
  • Sammensætte teams ud fra deres talentprofiler
  • Sikre at top-performere sidder på virksomhedernes nøglepositioner
  • Transformere HR til en strategisk motor, der leverer målbar værdi

Hvad

Vi afdækker og kortlægger nuværende og kommende medarbejderes talenter, kompetencer, adfærd og ressourcer til fordel for individet og organisationen som helhed.

 

Vi er brickstone

Sæt strøm til jeres talentudvikling

Udfordringer med at nå jeres målsætning? Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at kortlægge jeres medarbejderes talenter og udvikle dem. Vi har bred erfaring på tværs af forskellige brancher, og har prøvet utallige problemstillinger på egen krop – i både jobs, såvel som i egne virksomheder. Vi ved hvad vi taler om, når vi siger, at vi kan sætte strøm til jeres talentudvikling.

Book et uforpligtende møde med Brickstone, hvis I er nysgerrige på at høre nærmere om Talent Management.